• Kiképző család-pszichoterapeuta
  • Család-pszichoterapeuta
  • Családterapeuta
  • Családi tanácsadó

A kiképző család- pszichoterapeuta, olyan szakember, aki orvosi és szakorvosi vagy pszichológusi és klinikai szakpszichológusi alapdiplomái mellett rendelkezik pszichoterapeuta végzettséggel is és a Magyar Családterápiás Egyesület képzési rendjében foglaltak szerint megszerezte a kiképző család- pszichoterapeuta címet.

A család-pszichoterapeuta, olyan orvos vagy klinikai szakpszichológus diplomás szakember, aki az alapdiplomája (diplomái) mellett rendelkezik pszichoterapeuta szakképesítéssel is, és a MCSE képzési rendjében foglaltak szerint megszerezte a családterapeuta címet.

A családterapeuta, olyan diplomás szakember, aki a Magyar Családterápiás Egyesület képzési rendjében felsorolt alapdiplomája (diplomái) mellet a MCSE képzési rendjében foglaltak szerint megszerezte a családterapeuta címet.

A családi tanácsadó, olyan diplomás szakember, aki a Magyar Családterápiás Egyesület képzési rendjében foglaltak szerint megszerezte a családi tanácsadó címet.

  • Családkonzulens (Wesley)
  • Mentálhigiénés családtudományi és családterápiás szakember
  • Alapképzést végzett, képzésben lévő terapeuta
  • ’Hold Me Tight’ csoportvezetői képesítéssel rendelkező szakember

A családkonzulens, olyan diplomás szakember, aki a Wesley János Lelkészképző Főiskola családkonzulens szakirányú továbbképzésén szerzett diplomát. (A családkonzulens szakirányú továbbképzés óraszáma, és tematikája a Magyar Családterápiás Egyesület képzési rendjével összhangban került kialakításra.)

A mentálhigiénés családtudományi és családterápiás szakember, olyan diplomás szakember, aki a Semmelweis Egyetem Mentálhigiénés Családtudományi és Családterápiás Mesterképzésének Képzési és Kimeneti Követelményei szerint (lásd 18/2016 (VIII. 5) EMMI rendelet) szerezte meg a mentálhigiénés családtudományi és családterápiás szakember elnevezésű mester diplomáját.

Olyan diplomás szakember, aki valamely hazai képző intézményben végzi családterápiás tanulmányait, de a képzésének azon szakaszában jár, amelyben – szupervízió mellett – terápiás / konzultációs folyamat kísérésére már jogosult.

Olyan diplomás szakember, aki az EFT szemléletét legalább az EFT alapkurzus (Externship) elvégzésével már elsajátította, és sikeresen elvégezte a módszer edukatív, kapcsolatgazdagító (de nem terápiás) célú használatára feljogosító ’Hold Me Tight’ csoportvezetői képzést az EFT Alapítvány szervezésében, és megszerezte a ’Hold Me Tight’ csoportvezetői képesítést, mely alapján - meghatározott tematika és módszertan alapján - Hold Me Tight csoportok vezetésére önállóan jogosult.