A minket szerető személyek
a testi válaszaink és érzelmi életünk „rejtett szabályozói”.

(Sue Johnson)

A módszerről

Az EFT (emotionally focused therapy, magyarul: érzelem fókuszú terápia) a párterápia rövid (8-20 üléses), strukturált megközelítése, amelyet Sue Johnson és Les Greenberg alkotott meg az 1980-as években. Ezt a megközelítést családokkal és egyénekkel is alkalmazzák. 

Az EFT terápiás beavatkozásai integrálják a humanisztikus és élménycentrikus megközelítéseket annak érdekében, hogy újrastrukturálják az érzelmi élményeket, és a rendszerszemléletű, strukturális megközelítést a pár tagjai között zajló interakciók újrastrukturálására. 

Az EFT hatékonyságával kapcsolatban meglehetősen nagyszámú kutatás látott napvilágot. Ezek az eredmények nagy terápiás hatást mutatnak, melyek hosszú távon is fennmaradnak.  

Az EFT hatékonyan alkalmazható számos különböző típusú párral végzett munka során kórházi keretben, magánpraxisban és egyetemi képző központokban is. Előzetes eredmények vannak az EFT hatékonyságával kapcsolatban olyan párok esetében, amelyek depresszióval, vagy traumát követő szorongással, vagy testi betegségekkel, illetve megbocsátási dilemmákkal küzdenek. 

Az EFT-t különböző kultúrájú csoportokkal és különböző iskolai végzettségű párokkal használták Észak-Amerikában, Ausztráliában, Új-Zélandon, Európában, Afrikában és Ázsiában.

Az EFT céljai:

1. A kulcsfontosságú érzelmi válaszok kiterjesztése és újraszervezése 

2. Egy pozitív elmozdulás elősegítése a pár tagjai közötti interakciós mintázatok és pozíciók vonatkozásában.

3. A pár tagjai között egy biztonságot adó kötelék kialakítása.

Az EFT ereje abban rejlik, hogy magába foglalja a legújabb tudományos eredményeket a felnőtt intim kapcsolatokról.

Az EFT a párterapeuta számára a következőket nyújtja:

1. Egy világos fókuszt a kapcsolati distressz elemeire vonatkozóan, melyet alátámasztanak az érzelmekről, a párkapcsolati distresszről és kapcsolati elégedettségről szóló legfrissebb kutatások. Az EFT térképet kínál párkapcsolati problémákhoz és erősségekhez. Hatékony célratörő módszer.

2. Egy rendszerszemléletű gyűjteményt a terápiás intervenciókról és stratégiákról. Az EFT a változás folyamatát 3 szakaszban és azon belül 9 lépésben írja le. A változási események jól körülhatároltak és összefüggenek a terápia eredményességével. A terápiás folyamatra vonatkozó kutatások vizsgálták az ülés alatti változási eseményeket és a kulcsfontosságú intervenciókat.

3. Az EFT megfelel azon kritériumoknak, amelyeket az Amerikai Pszichológiai Társaság (American Psychological Association) állított fel az empirikusan bizonyított intervenciókkal kapcsolatban. Az EFT módszerét különböző körülmények között különböző kutatók vizsgálták, szigorú kutatási módszereket használva, mint amilyen a terápiás hitelesség igazolása. A követéses vizsgálatok pozitív eredménnyel zárultak. Az EFT bizonyította hatékonyságát.

4. Magas fokú általánosíthatósággal rendelkezik, mivel számos különböző típusú distresszt megélő pár számos különböző problémájára alkalmazták már eddig. Az EFT felhasználási köre igen széles.

5. Elmélete a felnőtt szerelem első igazolt és koherens elméletén nyugszik – a kötődéselméleten. Ez a magyarázó keretrendszer lehetőséget ad a párkapcsolati distresszt okozó dráma átfogó megértésére, a terápia céljainak meghatározására, és azon alapvető dinamikák és pillanatok megértésére, amelyek meghatározzák a szerelemi kapcsolatokat. Az EFT a pár tagjai közötti kötelék erősségeivel is foglalkozik. Az EFT úgy tekint a párkapcsolati distresszre, mint amelyet a negatív érzelmek mindent elsöprő ereje tart fenn.

Ez az érzelem nemcsak visszatükrözi, hanem be is indítja az interakció merev és korlátolt mintázatait, mint amilyen például a követelő-visszavonuló mintázat. Ezek a mintázatok ellehetetlenítik azt a biztonságos érzelmi elkötelezettséget, amely szükséges egy biztonságot adó kapcsolathoz.

Az EFT céljai a következők:
• A kulcsfontosságú érzelmi válaszok kiterjesztése és újraszervezése
• Egy pozitív elmozdulás elősegítése a pár tagjai közötti interakciós mintázatok és pozíciók vonatkozásában.
• A pár tagjai között egy biztonságot adó kötelék kialakítása.

/Forrás: Sue Johnson: EFT Externship Manual. 2014. Fordította: Dr. Török Szabolcs/

EFT Hatékonyságvizsgálat

Az alábbi linken az EFT Hatékonyságvizsgálat kérdőívét találja: itt.

Egy biztos kötelék a legjobb védelem a tehetetlenség és értéktelenség érzésével szemben. 
(Van der Kolk)

Az alapítványról

Alapítványunk célja az Érzelem Fókuszú Terápia (EFT) hazai meghonosításának támogatása, lehetőségeinkhez mérten.

Kiemelt céljaink:

1. A hazai EFT kutatások anyagi és módszertani támogatása, a folyó kutatások összehangolása, európai kutatási együttműködések kialakítása és koordinálása.

2. Az EFT elméleti és gyakorlati ismereteire épülő, prevenciós szemléletű, csoportos edukációs program az un. Hold Me Tight (Ölelj át!) program magyarországi meghonosítása.

3. Magyar nyelvű EFT oktatási segédanyagok megjelentetése, hozzáférhetővé tétele a hazai szakemberek számára.

Reméljük sok hasznos információt talál honlapunkon!

Jó böngészést kíván az Alapítvány kuratóriuma nevében:
Dr. Török Szabolcs a kuratórium elnök

Az Érzelem Fókuszú Család- és Párterápiás Alapítvány alapítója Dr. Pethesné Dávid Beáta, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézetének igazgatója.
Alapítványunkat a Székesfehérvári Törvényszék a 1100. sorszámon (07-01-0001100 ) jegyzete be, aktív működését 2016 őszén kezdte meg.
Székhely: 2065 Mány, Kossuth Lajos út 70.
Adószám: 18849972-1-07

Bemutatkozunk

 Dr. Török Szabolcs

  a kuratórium elnöke

„Számomra különösen is megragadó volt az az ’emberkép’, ami az érzelmekre fókuszáló párterápia gyakorlatának és elméleti hátterének megismerése során kirajzolódott számomra. Annak az embernek a képe, aki felismeri sebezhetőségét, sérülékeny voltát, bátran meri gyakorolni az „egymásra támaszkodás művészetét”, és nem akar elkülönülten, másoktól izoláltan élni. Bízom benne, hogy az EFT módszerének hazai elterjedése révén, az elkötelezett hazai család- és párterapeuták közreműködésével, számos magyar család élhet majd kiegyensúlyozottabb, boldogabb életet.”

Sümeghy Gyula

diplomata, a nemzetközi kapcsolatok szakértője, kuratóriumi tag

“Eddigi pályám jelentős részét a magyar külügyi szolgálatban töltöttem, különféle bel-, illetve külföldi pozíciókban. Legutóbb 2011-2014. között Hágában nagykövetként szolgáltam. A diplomáciai munka mellett felsőoktatási nemzetközi kapcsolatokkal is foglalkoztam, illetve foglalkozom: 2007-2010. között a Semmelweis Egyetemen, jelenleg pedig a Károli Gáspár Református Egyetemen vezetem a nemzetközi részleget.
Az EFT-vel magyar és holland szakemberek révén ismerkedtem meg, és nekik köszönhetően személyesen is pozitív tapasztalatokat szereztem e módszerrel kapcsolatban. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy minél több párterapeuta elsajátíthassa ezt az új és különleges módszert. Kiterjedt hazai és külföldi kapcsolatrendszerem révén szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy az Érzelem Fókuszú Család- és Párterápiás Alapítvány közreműködésével az EFT széles körben elterjedhessen Magyarországon.”

Koren Réka

pszichológus, zenepszichológus, kuratóriumi tag

„Jelenleg a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének doktori programjában vagyok, ahol a kutatási témám az Érzelem Fókuszú Terápia. Az EFT számomra egy rendkívül hiteles és hatékony párterápiás módszer. Amikor megismerkedtem az érzelem fókuszú párterápiával, emberközelisége és a struktúrája felkeltette az érdeklődésemet. Ez az érdeklődés hamarosan elköteleződésbe fordult, ahogyan egyre jobban elmélyedtem a módszer ismeretében. Értéknek tartom az EFT által képviselt szemléletet, ami nem a múlt nehézségeit igyekszik feloldani, hanem azok jelenre gyakorolt hatását. Eszközeivel a párok biztonságosan tudnak egymáshoz kapcsolódni, kötődni, és egy valóban boldog közös életet élni. Célom, hogy az EFT minél szélesebb körben elterjedjen, lehetőséget biztosítva számos, nehézségekkel küzdő párnak és családnak, hogy tartalmas, boldog kapcsolatban éljenek. Ebben az Érzelem Fókuszú Család- és Párterápiás Alapítvány van segítségünkre.”

Major Judit

az alapítvány asszisztense

“Bölcsészként főleg az Alapítvány kiadványai keltették fel a szakmai érdeklődésemet. A honlap gondozása és az Alapítvány ügyeinek intézése is feladataim közé tartozik. Örülök, hogy egy ilyen projekt születése körül bábáskodhattam. Ha levelet írsz nekünk, nagy valószínűséggel én fogok válaszolni.”